Het Humanistisch Thuisfront is een stichting die zich richt op:

Het bevorderen van optimale mogelijkheden voor de geeste­lijke zorg, bijstand en hulp aan mili­tairen, oud-militairen en veteranen in nauwe relatie met de Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging. 
Het stimuleren en activeren van zinvolle ontspanning en activiteiten in relatie daarmee.

De orga­nisatie

Het bestuur van het Humanistisch Thuisfront is verantwoordelijk voor het algemeen beleid.
Voor de uitvoering van beleid en projecten wordt een beroep gedaan op vrijwilligers en/of externe dienstverlening.

Financiƫle middelen

Het Humanistisch Thuis­front werkt op basis van eigen financiĆ«le middelen. Zij ontvangt geen subsidies of bijdragen uit publieke fondsen.

U kunt ons helpen door een bijdrage over te maken op  NL24 INGB 0000 0205 40  van de Stichting Humanistisch Thuisfront in Huis ter Heide.